Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów

Towar zakupiony w serwisie internetowym autohaki.com.pl możesz zwrócić w terminie 14 dni od daty zakupu. Pamiętaj, że możemy przyjąć tylko zwrot towarów nabytych w naszym sklepie internetowym – po wcześniejszym rozpatrzeniu Twojego wniosku. O pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu poinformujemy Ciebie drogą telefoniczną, bądź mailową.

Aby zwrócić zakupiony wcześniej towar, prosimy wypełnić formularz, ze wskazaniem powodu dokonywania zwrotu. Zwracany towar prosimy starannie zapakować (najlepiej ponownie w oryginalne opakowanie) i przygotować do transportu, w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu. Do zwrotu towaru prosimy koniecznie załączyć dowód zakupu i wypełniony formularz, o którym mowa powyżej. Zwroty bez załączonego dowodu zakupu nie będą mogły zostać rozpatrzone. Zwracane towary powinny być nowe, czyste i bez uszkodzeń, bez śladów montażu i jakiegokolwiek użytkowania. Koszty zwrotu towaru pokrywane są przez zwracającego towar. Pozostałe formy zwrotu, nie będą przez nas honorowane.Wszelkie zwroty należności dokonujemy na rachunek bankowy klienta, wskazany w formularzu zwrotu w okresie do 14 dni.

Produkty zawierające wady fabryczne lub niezgodne z zamówieniem podlegają reklamacji. Dokładne informacje dotyczące zasad dokonywania zwrotów reklamacji znajdziesz poniżej.

Reklamacje

W okresie trwania 24 miesięcznej gwarancji każdemu klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego towaru. W przypadku z chęci skorzystania z tego prawa, prosimy o przesłanie kompletnego przedmiotu reklamacji. Do przedmiotu reklamacji należy dołączyć uzupełniony formularz reklamacji i dowód zakupu towaru. Reklamacje bez załączonego dowodu zakupu nie będą mogły zostać rozpatrzone. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji klienta wiąże się z wymianą towaru na towar wolny od wad lub zwrócenie kosztów jego zakupu. Prosimy o nie podejmowanie prób samodzielnej naprawy towaru, ponieważ reklamacja w takim przypadku nie będzie mogła być pozytywnie rozpatrzona. Towar do reklamacji prosimy starannie zapakować i przygotować do transportu, w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu. Koszty związane z wysyłką przedmiotu reklamacji pokrywane są przez zwracającego towar. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar wysyłany jest do klienta na nasz koszt.

Reklamacja uszkodzonej paczki w transporcie możliwa jest tylko wtedy, kiedy do reklamacji dołączony jest protokół szkody – sporządzony w obecności kuriera. Reklamacja taka powinna być zgłoszona do nas w dniu powstania szkody. Wszelkie reklamacje uszkodzonej paczki w transporcie - bez w/w protokołu nie będą mogły być przez nas pozytywnie rozpatrzone.