Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Firma "Ogrodnik" Tomasz Stenka
Bolesławice, ul Sosnowa 35
76-251 Kobylnica
NIP: 839-290-16-75

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektornicznej oraz podjęcie działań przed jej zawarciem, a także wykonanie obowiązków prawnych, jak wystawienie i przechowywanie faktur oraz odpowiadanie na reklamacje.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i realizacę umowy.
Jakie dane zbieramy: imię nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, adres dostawy, telefon, adres e-mail, numer NIP.
Na stronie w celu analizy statystyk używamy kod Google Analitycs.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Komu przekazujemy dane osobowe:

 • firmom świadczącym usługi informatyczne, które obsługują serwery,
 • firmie księgowej,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.

Dodatkowo przekazujemy zanonimizowane pliki cookies (ciasteczka) o użytkownikach strony internetowej podmiotom zewnętrznym.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej i przez czas niezbędny do rozpatrywania reklamacji oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Prawa użytkowników do ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zabezpieczenia

Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.

Kontakt w sprawie danych osobowych

adres pocztowy: Bolesławice, ul Sosnowa 35, 76-251 Kobylnica
adres e-mail: sprzedaz@autohaki.com.pl
telefon: +48 602 625 735